Grande Loge Féminine de Belgique •
Vrouwengrootloge van België

Zelfs geen angst (1/5): Introductie

Angst … instinctief antwoord op gevaar, dierlijke angst, overgeleverde angst, ingebakken in onze genen.

Angst is nuttig: het waarschuwt ons lichaam, het scherpt onze zintuigen, het vertienvoudigt onze kracht en handigheid. Om te vluchten of zich te verbergen, dood spelen of aan te vallen, … zoveel reacties kan angst losmaken met als doel ons heil, onze overleving.

Ja, vandaag hebben we angst. De gevaren zijn veelvuldig, bedreigend.

Er is onze planeet die wegkwijnt, zichzelf in gevaar brengt en haar rijkdom verspilt. 

Er zijn steeds meer mensen, nomaden vanaf het begin, nu niet meer wetend waar nog naar toe. Er zijn onze samenlevingen die krampachtig samentrekken; met verscheurende klappen, ,  explosies zelfs,  men zou denken dat er een breuk  ontstaat die de populatie verdeelt in twee delen: diegenen die de maatschappij nodig heeft en de anderen.

Ja, er is dus inderdaad reden om bang te zijn.

Wat nu? Vluchten of zich verbergen? Maar waar? Zich koest houden of aanvallen? Wie dan?

In de huidige zeer complexe situaties, waar natuur en cultuur elkaar nauw overlappen, zijn die primitieve, instinctieve reacties niet meer afdoende om ons overleven te waarborgen, wat anderen er ook over zeggen die het tegendeel willen laten geloven en de angsten aanwakkeren om ze te gebruiken. Deze laatsten weigeren de complexiteit der dingen te zien, die de moeite schuwen om te analyseren, na te denken, nieuwe wegen te openen, dat alles wat eigen is aan de mens sinds het begin.

Dat leidde onze arbeid: niet het verstoppen achter de opsomming van angsten, in de vertwijfeling van onbegrip en onmacht.

Zelfs onder het juk van de economie en geklemd in de vuist van winst ten alle koste, hebben wij de opdracht en de middelen om te begrijpen wat er gebeurt, om te reageren; onze mogelijkheden zijn immens, ons brein heeft zijn laatste woord nog niet gezegd en onze menselijkheid evenmin. Overal bestaan er positieve initiatieven, die we kunnen overnemen, delen, onderhouden.

We hebben ervoor gekozen drie specifieke domeinen te onderzoeken: duurzame ontwikkeling, radicalisme en de onzekerheid die in de komende weken zal verzwakken.

En de rol van de Vrijmetselarij in dit alles? De Vrijmetselarij past ons in een dynamiek van gegeven en ontvangen vertrouwen. In een groep, bij gedeelde waarden, in een gemeenschappelijk project. Ze plaatst ons in een traditie, een geschiedenis, een behoren tot een groep. Ze is weg en zin. Door dit alles geeft ze de opdracht en de vrijheid te durven denken, zonder te veel angsten en te durven optreden. Ze leert ons het samen te doen. Ze geeft ons wortels om de juiste omvang van onze angsten te meten en vleugels om ze voorbij te gaan.

Vervolg …

20190422-18

Zelfs geen angst (2/5) – Duurzame ontwikkeling