Grande Loge Féminine de Belgique •
Vrouwengrootloge van België

Perscommuniqué/Toespraken

Opiniestuk

Omdat de levenskwaliteit in het gedrang komt en zelfs het leven van de volgende generaties bedreigd wordt roepen de Belgische Vrijmetselaars op om snelle en

Lees het artikel

Masonry 300

In 1723 werd de Constitutie van Anderson, het stichtende boek van de moderne vrij- metselarij, gepubliceerd in Londen. 300 jaar geleden dus. Vandaag, 2023, bestaat

Lees het artikel

Steun van CLIMAF voor de Vrouwenrechten

CLIMAF –Centre de Liaison International de la Franc-Maçonnerie Féminine/ Internationaal  Verbindingscentrum van de Vrouwelijke Vrijmetselarij dat momenteel 11 Obediënties met meer dan 20.000 leden omhelst

Lees het artikel