Grande Loge Féminine de Belgique •
Vrouwengrootloge van België

Filosofie

De verbetering van de mens en de maatschappij

Toetreden tot de vrijmetselarij is vooreerst een persoonlijk beslissing en een engagement.

De algemene filosofie van de vrijmetselarij stoelt op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ze is gebaseerd op wederzijds respect en broederlijkheid, op het verwerpen van elke vorm van discriminatie en op de totale vrijheid van het geweten.

De vrijmetselarij heeft als doel te werken aan de vooruitgang van de mensheid: de verbetering van mens en maatschappij zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.