Grande Loge Féminine de Belgique •
Vrouwengrootloge van België

Search
Close this search box.
 

Privacybeleid van de GLFB-VGLB

In overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (in het Engels “GDPR”), beschrijft deze rubriek de gedragslijn van de Grande Loge Féminine de Belgique – Vrouwengrootloge van België (hierna “GLFB-VGLB” genoemd) bij de verwerking van persoonsgegevens. Ze past deze benadering zowel toe op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens als op de manuele verwerking.

Verwerking van persoonsgegevens van personen die de publiek toegankelijke website raadplegen

De GLFB-VGLB is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en een federatie van autonome loges. De GLFB-VGLB verwerkt geen persoonsgegevens van bezoekers die haar website bezoeken. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies, afgezien van cookies die nodig zijn voor navigatie binnen de site zelf. Deze cookies bevatten alleen het IP-adres van de website van de GLFB-VGLB en worden verwijderd zodra de sessie wordt afgesloten. Er wordt geen IP-adres van de bezoeker bewaard of geregistreerd.

De GLFB-VGLB website wordt gehost door de firma OVHcloud die voldoet aan de regels van de AVG. Dit kan worden geverifieerd door de vertrouwelijkheidsclausule op de website van deze firma te raadplegen.

De GLFB-VGLB verwerkt alleen de persoonsgegevens die via de contactformulieren worden doorgegeven om te kunnen antwoorden op specifieke vragen van de websitebezoeker. De persoonsgegevens van de bezoeker worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden en worden daarom nooit doorgegeven aan derden. Ze worden alleen doorgegeven aan de leden van de GLFB-VGLB die verantwoordelijk zijn voor het beantwoorden van de vragen van de bezoeker.

Als de persoon die een bericht naar de GLFB-VGLB stuurt, weigert om essentiële gegevens te delen, is het mogelijk dat de GLFB-VGLB op de gestelde vraag niet kan antwoorden. In dat geval worden de verstrekte gegevens verwijderd.

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan inzage vragen, ze laten corrigeren of ze laten verwijderen door een e-mail te sturen naar dpo@glfb-vglb.be. Indien de GLFB-VGLB geen gevolg geeft aan dit verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering, kan de betrokkene klacht indienen, voor België bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Persoonsgegevens, verkregen via het contactformulier, worden gedurende één jaar bewaard.

Links naar andere websites

Deze site bevat links naar websites van maçonnieke verenigingen en obediënties.

De GLFB-VGLB kan niet garanderen dat deze websites voldoen aan een privacybeleid in overeenstemming met de wetgeving.

10/07/2020