Grande Loge Féminine de Belgique •
Vrouwengrootloge van België

Search
Close this search box.
 

De Belgische liberale en a-dogmatische maçonnieke Obediënties en de abortus kwestie.

Met grote verontrusting hebben wij kennisgenomen van de beslissing van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten van Amerika, waardoor het recht op abortus in sommige deelstaten drastisch beperkt wordt. Wij willen onze vrees uiten dat deze beslissing zal leiden tot een heropleving in Europa van anti-abortusactivisme en verzet tegen vele ethische kwesties, zoals euthanasie of gendergelijkheid om er maar enkele te benoemen. Bijgevolg roepen wij de Belgische politici op om waakzaam te zijn dat een dergelijke ommekeer, die wij zien als een aanslag op de gezondheid van de vrouw en een fundamentele beperking van de rechten van de vrouw, niet de nieuwe standaard zou worden.

De Grootmeesters / Voorzitter :

Grootoosten van België
Belgische Federatie van Le Droit Humain
Grootloge van België
Vrouwengrootloge van België
Lithos Confederatie van Loges