Grande Loge Féminine de Belgique •
Vrouwengrootloge van België

Yvonne Dornès

Yvonne Dornès is een vrouw van de Franse Letteren, feministe en geëngageerd. 

Als achternicht van Jules Ferry werd ze geboren in een burgerlijke en atheïstische familie, uit een Franse vader en een Hongaarse moeder. Ze studeerde rechten, politieke economie en talen in het hoger onderwijs. 

Haar leven wordt gekenmerkt door de wil om te ondernemen, zich te investeren – samen met anderen – in zaken die haar ter harte gingen. Weerstander tijdens de oorlog, werkte ze bij de inlichtingendienst in Parijs. In 1936 richt ze de Franse Cinematheek op, samen met Henri Langlois. Ze slaagde erin heel wat films te redden tijdens de tweede Wereldoorlog en zette zich zeer actief in voor de organisatie van de cinematheek waarvan de collectie zeer rijk (1ste stomme films, …).

Vanaf 1953 vervulde ze een pioniersrol in de ontwikkeling van de gezinsplanning in Frankrijk, evenals de opvoeding met betrekking tot contraceptie, en de wijziging van de wet van 1920 die abortus en de verspreiding van alle mogelijke anticonceptiemiddelen verbood. In 1965 richtte ze een uitgeverij op, om informatie over seksuele opvoeding en anticonceptiemiddelen te verspreiden. 

Yvonne werd in 1955 ingewijd in de AL Isis, Vrouwengrootloge van Frankrijk. Ze was een uitzonderlijk actieve en geëngageerde Vrijmetselaar. Ze stichtte meerdere Vrouwen Loges in Frankrijk evenals de eerste Vrouwen Loges in België (Irini in 1974 en LA Source in 1976). Ze bekleedde de functie van Grootmeester van de Grande Loge Féminine de France van 1977 tot 1979. Ze heeft bijgedragen aan het autonoom maken van deze Obediëntie en alles in het werk gesteld om de Vrouwengrootloge van Frankrijk (GLFF) op een gelijk aanzien te brengen als de andere obediënties (vooral mannelijke. 

Yvonne nam actief deel aan de Europese expansie van de vrouwelijke vrijmetselarij. 

Ze zei : 

 “We durven eindelijk, dankzij de bevrijding die we vinden in de maçonnieke arbeid, autonoom te zijn, we durven eindelijk te denken, te creëren, te geloven in ons eigen inwijdingsproces… “.