Grande Loge Féminine de Belgique •
Vrouwengrootloge van België

Madeleine Pelletier

Madeleine Pelletier is geboren op 18 mei 1874 in Paris.

Van haar 13 jaar begint ze politieke vergaderingen bij te wonen en ze hecht zich aan een groep anarchisten. Het regelmatig contact met hen draagt bij tot haar openheid van geest en de overtuiging van de absolute noodzakelijkheid van onderwijs en de intellectuele verheffing. Ze herneemt haar studies en richt zich uiteindelijk op de geneeskunde en de psychiatrie.

Haar proefschrift “L’Association des idées dans la manie aiguë et la débilité mentale” (De ideeënassociatie bij de acute dwangvoorstellingen en mentale debiliteit) wordt sterk opgemerkt en kent meerdere heruitgaven.

Ondanks dit briljante succes krijgt ze geen toegang tot de prestigieuze instellingen, de enige plaats waar de psychiaters praktiseren. Men moet immers, volgens de interne reglementen, beschikken over burgerrechten. Vrouwen worden zo automatisch uitgesloten. 

Maar Madeleine Pelletier is niet iedereen! Ze stelt alles in het werk om deze regel af te schaffen …  en het lukt haar, gesteund door de feministische krant «La Fronde». In 1904 wordt ze tevens de eerste Franse vrouwelijke internist in de psychiatrie. 

In hetzelfde jaar treedt Madeleine Pelletier toe als vrijmetselaar bij de Loge no 3 Philosophie sociale, van de Grande Loge Symbolique Ecossaise (GLSE), opengesteld voor vrouwen. Vervolgens treedt ze toe tot de loge Diderot, waar ze Achtbare Meester wordt in 1905. Na de oorlog treedt ze toe tot de Droit Humain.

Haar ideeën over de gewenste verdwijning van het paternalisme, over de gelijkheid van man en vrouw, over de seksuele voorlichting en vooral op abortus (ze schrijft “Le Droit à l’avortement” in 1911) stoten tegen de borst. Ongetwijfeld maakt Madeleine Pelletier deel uit van de meest strijdende feministen.  

Ze wordt ervan beschuldigd (terwijl ze verlamd is) een abortus uitgevoerd te hebben. Zij, die gevochten en gestreden heeft voor zaken die vandaag nog actueel zijn, wordt uiteindelijk geïnterneerd en beschouwd als een gevaar voor de samenleving, ze sterft in het asiel waar ze opgenomen werd.